Ryhmät

Ryhmät kokoontuvat
2017–2018

Sudenpentulaumat

Hilpeät Pandat (HiPat) 1.lk  ti 17.45–19.15
Hihittävät Ponit (HiPot) 2.lk  to 17.30–19.00
Nauravat Sudet (NaSut) 3.lk  ma 17.30–19.00

Seikkailijajoukkueet

Paukkuvat Possut (PaPot) 4.lk  ti 17.30–19.00
Vikkelät Ketut (ViKet) 5.lk  ma 19.00–20.30

Tarpojavartiot

Paukkuvat Puput (PaPut) 6.lk  ke 17.00–18.30
Määkivät Kilit (MäKit) 7.lk  ti 19.00–20.30
Tähdelliset Pöllöt (TäPöt) 8.lk  ma 17.30–19.00

Samoajavartiot

Uusi samoajavartio (9.lk)

Pikkuperunat

(toinen aste)

 

Opas kotiväelle

Kotiväen oppaan 2017 saat ladattua itsellesi tästä: Opas partiolaisen kotiväelle 2017

Oppaaseen on koottu tärkeää asiaa lippukuntamme käytännöistä ja partiosta yleisesti. Toivomme jokaisen uuden jäsenen vanhemman lukevan oppaan. Opasta jaetaan myös paperisena kololla.

 

Ikäkaudet

Sudenpennut
Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa akela. Lauma kokoontuu viikoittain. Sudenpentuikäkausi kestää kolme vuotta.

Seikkailijat
Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo. Joukkue kokoontuu viikoittain. Seikkailija ikäkausi kestää kaksi vuotta.

Tarpojat
Tarpojiksi kutsutaan 13–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Tarpojavartiota johtaa samoajaikänen vartionjohtaja, jonka tukena toimii kokenut johtaja – luotsi. Tarpojaikäkausi kestää kolme vuotta.

Samoajat
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajavartio kokoontuu noin kerran viikossa. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Aikuinen luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan ja samoajavartion kanssa.
Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajaikäkausi kestää kolme vuotta.

Vaeltajat
Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita. Vaeltajavartio kokoontuu epäsäännöllisesti. Vaeltajat toimivat johtajina ryhmissä ja/tai ovat pestattuja muihin lippukunnan pesteihin. Vaeltajat osallistuvat kursseille ja erilaisiin tapahtumiin.

Aikuiset
Aikuiset ovat yli 22-vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat lippukunnassa erilaisissa pesteissä tai ovat pestattuja piirissä. Ilman aikuisia partioliike ei toimisi.
Aikuiset osallistuvat erilaisille kursseille ja tapahtumiin ja kehittävät itseään oman mielensä mukaan.