Tampereen vanhin tyttölippukunta


Tammero ry on Tampereen seudun vanhin partiotyttölippukunta. Tammero toimii nykyään Koillis-Tampereella ja ikäkausitoimintaa löytyy sudenpennuista vaeltajiin. Myös aikuiset ovat tervetulleita toimintaan!

Partio on maailmanlaajuinen nuorisoliike, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista terveitä, aktiivisia ja vastuuntuntoisia ihmisiä. Partio on vapaaehtoistoimintaa, jossa vanhemmat partiolaiset johtavat nuorempia.

Partion johtamisjärjestelmässä vastuuta annetaan nuorille. Muita keskeisiä periaatteita partiotoiminnassa ovat yhdessä päättäminen, elämyksellisyys, toisten auttaminen, ryhmässä toimiminen, tekemällä oppiminen ja erähenkinen toiminta luonnossa.